חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לפורים תשס"ג (בלבד)

ביבי שמעון

 חג פורים שמח בצל מלחמת
המפרץ

 נזכה למפלת סדאם על ידי אל מלך
נערץ

 לבשרנו בשורות טובות בקרוב יצא
הרץ

 ולעמנו ישראל, לשון שונאינו לא
תחרץ

 מצוות ומעשים טובים הם הטילים של עמנו

 אש ותימרות עשן יטיל האל על
שונאינו

 בזכות מצוות הפורים יגן האל
עלינו

 ומגלות זו המרה במהרה יגאלנו

 בזכר למחצית השקל נזכה לכפרת
נפשנו

 במתנות לאביונים לששון ולשמחה האל
יעננו

 בקריאת המגילה יגשים השם לטובה את כל
משאלותינו

 במשלוח מנות איש לרעהו רק טוב יגזור
האל עלינו

 בזכות סעודת הפורים יגן השם עלינו
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

 ועל כל שונאינו ומבקשי רעתנו ישפוך
לבה רותחת

 דרכנו בתורה ומצוותיה ואמונתנו באל
בוטחת

בעזרת השם נזכה להתאחד ולהתלכד ואז גאולתנו מובטחת

 יסיר האל מדרכנו כל צורר ורועץ

 את ראשי המחבלים באשר הם ירוצץ

 נדבק באל ובדרכיו ולא יהיה בנינו מסך
חוצץ

ישלח השם את משיח צדקנו ויהיה לנו סנגור ויועץ

ברכות קשורות

6
צפיות ב
לפורים תשס"ג (בלבד)