חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לכל דבר יש משמעות - משל היתושים

ללא שם

יתושים למה נוצרו?

למה נוצרו יתושים?

יתושים שכל הלילות מזמזמים

את דמינו מוצצים

ומנוחה לנו לא נותנים

יתושים למה נוצרו?

למה נוצרו יתושים?

יתושים נוצרו כדי להיות מזון לצפרדעים.

צפרדעים למה נוצרו?

למה נוצרו צפרדעים?

צפרדעים שכל היום והליל מקרקרים

מגעילים וריריים

יצורים כל כך דוחים

צפרדעים למה נוצרו?

למה נוצרו צפרדעים?

צפרדעים נוצרו כדי להיות מזון לחסידות.

חסידות למה נוצרו?

למה נוצרו חסידות?

חסידות שכל היום מקננות

את ארובותינו הן חוסמות

ורק עפות ועפות

חסידות למה נוצרו?

למה נוצרו חסידות?

חסידות נוצרו כדי להביא תינוקות לעולם.

תינוקות למה נוצרו?

למה נוצרו תינוקות?

תינוקות שכל היום בוכים

את ההורים הם מעירים

רק אוכלים ויישנים

תינוקות למה נוצרו?

למה נוצרו תינוקות?

תינוקות נוצרו כדי להפוך לאנשים.

אנשים למה נוצרו?

למה נוצרו אנשים?

אנשים שאת הסביבה מזהמים

את החיות הם מכחידים

את העולם לאט הורסים

אנשים למה נוצרו?

למה נוצרו אנשים?

אנשים נוצרו כדי לספק ליתוש את מזונו ולדאוג להמשך קיומו.

ברכות קשורות

16
צפיות ב
לכל דבר יש משמעות - משל היתושים