חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כל עוד הנר דולק

הרב קוק

 צריך שכל איש ידע
ויבין

 שבתוך תוכו דולק נרו

 ואין נרו שלו כנר חברו

 ואין איש שאין לו נר

 צריך שכל אדם ידע ויבין

 שעליו לעמול ולגלות את

 אור הנר שיש ברבים

 להדליקם לאבוקה גדולה

 ולהאיר את העולם כולו.

 וכל זמן שעוד הנר דולק-

אפשר לתקן!

ברכות קשורות

21
צפיות ב
כל עוד הנר דולק