חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הלכות פייסבוק

גיל סלוביק

נכתב על ידי גיל סלוביק ל – YNET יהדות במדור: הלכה פייפן –
YNET

1. כמין ספר יש בעולם, ופעייסבוק שמו, וחותם פני כל אדם בו, ובו ייכתבון מעשי
כל בני אנוש ומחשבותם, ומאליו ייקרא, ומתקיים בו מאמר: "המחשב פתוח, המקלדת
רושמת וכל מעשיך בקיר נכתבים".

2. תחילה היו עושים ישראל גוגליהם קבע ופייסבוקיהם ארעי, משנתרבו הולכי רכיל
בעמך, נעשו פייסבוקיהם קבע, ולא פוסקות אצבעותיהם מלעסוק זה בחייו של זה, ועל כן
מתקרא הפעייסבוק "רשת חברתית" שנתפס בה האדם כדג ברשת ובמצודה רעה.

3. מייד כשיגיע לגיל מצוות ייכנס בברית הפעייסבוק, ויברא את צלם דמותו
(פרועפיל בלע"ז). משנולד פרועפילו במזל טוב, הריהו כמי שקיבל עליו עול
מלכות הסטטוס, ויכוון לבו להרבות בזכויות (לייקים בלע"ז) ולעשות חברים
הרבה, ובלבד שלא יבוא לכדי חצי ריבוא חברים, שהוא גזירה שגזר הפעייסבוק שמא
יהפכו כל ישראל חברים רחמנא ליצלן. משננפחה רוח חיים בפרועפילו אין לאבדו לדעת
על ידי השבתה או מחיקה, חס ושלום, והמנסה לעשות כן נענש בהוצאת נשמתו בייסורים
על ידי הפעייסבוק, וסופו שקוברים פרועפילו מחוץ לשרת.

4. מצוות הפעייסבוק מצווה תמידית היא ומחויב אדם להגות בה יומם ולילה. מייד
כשנעור המחשב יתגבר כארי, ייכנס לפעייסבוק, ויברך "המחזיר נשמות לפרופילים
מתים". מכורים ואנשי מעשה מקפידין שלא לילך ד' אמות בלא פעייסבוק, ומקיימין
מצוות "ובלכתך בדרך", בין בלעפטופ, בין בנעטבוק ובין בסעלולר. נס נעשה
להם לישראל שגם מי שנכנס לפעייסבוק רק לשתי דקות, זוכה ונעשות לו שעות כדקות
ואינו מתנתק עד שמגיע זמן קריאת מיילים של שחרית.

5. על שלושה דברים הקיר עומד: על הלינק, על התמונה ועל הסטטוס. סטטוס הגזול,
והנדוש והמייגע – פסול, וטוב לו לאדם שלא יברא סטטוס כזה משיברא, שהוא כמצווה
הבאה בעבירה ויצא שכרו בהפסדו. טעקסט שאורכו מעל ג' טפחים הוציא עצמו מכלל
סטטוס, ואין להדביקו לקיר כלל, ובדיעבד יכול להופכו לפתק ולתוחבו בכותל, מקום שם
אין בני אדם מסתכלין בו.

6. הרוצה להעמיד חברים הרבה יגלגל על קירותיהם זכויות, כדכתיב: עשה לך לייק
וקנה לך חבר והוי דן כל סטטוס לכף זכות. ארבע מידות בחברים: המלייקק ואינו מגיב
– עצלן; המגיב ואינו מלייקק – קמצן; אינו מגיב ואינו מלייקק – זו מידת סדום;
המגיב וגם מלייקק – נודניק, שהוא כמי שמלייקק על מנת לקבל פרס, ומצפה לקבל לייק
תחת לייק ותגובה תחת תגובה – ואם כן אין לדבר סוף.

7. "שלי שלך ושלך שלי" הוא כלל גדול בתורת הפעייסבוק, ועל כן נהגו
ישראל לשתף זה את זה בכל דבר שטות שעובר תחת ידם. המפרסם על קירו יותר מג' דברי
שטות ביום אחד, הריהו כמי ששלח ג'אנק מייל ממש, וחלות עליו כל הלכות ג'אנק מייל
ותרי"ג קללות התלויות בהן. אשריהם ישראל שמזכים את הרבים ומציבים בתחתית כל
מסמך כפתורי שיתוף לפעייסבוק, ויכול אדם להחליט אם להיות מליץ יושר על אותו
המסמך (רעקומענד בלע"ז).

8. בעניין דמות איקונין של צדודיתו (תמונת פרועפיל בלע"ז) רבו המנהגים:
יש המצרפים תצלום פניהם ממש, ויש המצרפים תצלום צאצאיהם או של שונריא וכלביא
שלהם. יש לצאת בכל תוקף כנגד אותם הנוהגים בהסתר פנים ואינם מצרפים תצלום כלל או
שמצרפין תצלום אבסטרעקטי אשר למצולם בו אין קשר לכתבה – וטוב להחרימם בפולסא
דאיגנורא ולא ליתן בידם לייקים כלל ויהי מורא האנלייק עליהם. אותם שנענשים
בחיתוך פניהם מהחוטם ומטה, יקבלו עליהם הדין באהבה ולא יהרהרו אחר מידות
הפעייסבוק, שכך עלתה גזירה מלפניו.

9. נשים צדקניות שצדודיתן מצודדת זוכות בחברים הרבה ומקבלות לייקים כחול אשר
על שפת הים (ובמיוחד כאשר הן מצטלמות על שפת הים), וזאת גם אם בקירותיהן שולטת
העזובה – ובהחלט ידעתי מנהג זה מניין.

10. נהגו ישראל להקפיד על כל תג ותג ולתייג עצמם ואת חבריהם בכל תמונה וקובץ,
בין אם קשורים הם לאותו הקובץ ובין אם לאו, וזוכים לקבל תילי תילים של מיילים
מיותרים המעדכנים אותם על כל תגובה ולייק כל ימי חייו של אותו הקובץ. המסיר
תיוגו מקובץ לא לו – אין מוחין בידו, ומי שסובל ואינו מסיר – אין מוחין
בראשו.

11. אלו שלושה חברים רעים שציוונו חכמים להתרחק מהם ולקיים בם מאמר
"והתעלמת מהם" (איגנור בלע"ז): המזמין לאיווענטים שלא יימנו
מרוב; המנדנד בלא סיבה (פועק בלע"ז); והממליץ על דפים שאין תוכם כברם –
כאותם דפים המבטיחים שכל העושה להם לייק זוכה לראות תשועות ונפלאות דוגמת אשה
דתיה ואשה חילונית מתקלחות בצוותא חדא, או מופת הוצאת פחיות שתייה ממכונה חינם
אין כסף, ומי שעושה בהם לייק מתקיים בו מאמר: פתי מלייקק לכל דבר.

12. הבטלה מביאה לידי שעמום והשעמום מביא לידי צ'עט, רחמנא ליצלן, ועל כן טוב
שיעסיק עצמו במלאכת כפיים ובמיוחד בעבודת האדמה (פערמוויל בלע"ז). המתעסק
בפערמוויל יקפיד לקיים כל המצוות התלויות בארץ, אך ייזהר שלא להדר יותר מדאי
במתנות עניים, ומי שלא ראה קיר שפשה בו נגע המתנות שמעניקים חקלאי הפערמוויל
לחבריהם, לא השתעמם שעמום טוב מימיו.

13. אותם מסכנים שאינם מחוברים לפעייסבוק הריהם כתינוקות שנשבו ומצווה לנסות
ולהחזירם

בתשובה על ידי משלוח הזמנה, עד שיתקיים בהם מאמר: דע מאין באת – מהזמנה סרוחה,
ולאן אתה הולך – לבזבז זמנך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון – בפני הבוס
בעבודה. קופצניים שבישראל נוהגים לצייץ סטטוסיהם בתמצית באתרא דציוצא (טוויטער
בלע"ז), ומנהג עצלנין הוא בעיני.

14. לא הרי פרסומת שעל כותלי חוצות כפרסומת בכותל הפעייסבוק, שפרסומת החוצות
אחת היא לכולי עלמא (בבחינת השגחה כללית), ופרסומות הפעייסבוק חופשות חדרי בטן
ומתאימות עצמן לכל איניש ואיניש (בבחינת השגחה פרטית), ומן המפורסמות היא
שהפעייסבוק יושב ומזווג זיווגים עד שיוצאת בת קול ואומרת: פרסומת פלונית לפלוני.

15. כיוון שבדור של תועים המחפשים עצמם אנו חיים, נשתרש המנהג לברך איש את
רעהו בברכת "חפשו אותנו בפעייסבוק".

16. יהי רצון שתזכו את הרבים בשיתוף קובץ ההלכות הלז בכל אתר ואתר, וכך תינצלו
מאש הגיהנום רח"ל. 

ברכות קשורות

132
צפיות ב
הלכות פייסבוק