חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכת האילן

מתוך מסכת תענית

משל לאדם שהיה הולך במדבר

והיה רעב ועייף וצמא

ומצא אילן שפירותיו מתוקין

וצלו נאה ואמת המיים עוברת תחתיו

אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו

וכשביקש לילך אמר:

אילן אילן, במה אברכך?

אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין,

הרי פירותיך מתוקים;

שיהא צילך נאה,

הרי צילך נאה;

שתהא אמת המים עוברת תחתיך,

הרי אמת המים עוברת תחתיך;

אלא, יהיה רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.

תלמוד בבלי, מסכת תענית דף ה ע"ב

ברכות קשורות

59
צפיות ב
ברכת האילן