ברכה בחרוזים

לינוי מהצרי

הנה מה טוב ומה נעים

לסגור היום 13 שנים

מכל הלב ברכות חמות

בהגיעך לגיל מצוות

לפתע פתאום בגרת היום

ו13- שנה חלפו כמו חלום

תזכה למצוות ובשורות טובות

שתנעם לך בגרותך כמו ילדותך

מאחלת לך שנות בגרות נפלאות

שנות אושר ושמחה

ובמקום להאריך בסיסמאות –

חיים טובים ובריאים,

ושנים ארוכות.

וליום חג בר המצווה אלף ברכות

ויותר …

ברכות קשורות

114
צפיות ב
ברכה בחרוזים