חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אחריות

לא ידוע

המילה אחריות היא מילה מדהימה!

ראשית, היא מתחילה ב-א ומסתיימת ב-ת.

והכוונה שמישהו לוקח אחריות היא צריכה להיות כוללת מההתחלה עד הסוף.

שנית, המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת כלומר:

א – הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.

אח – לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי

הכוונה למעגל הקרוב אלי – עניי עירך קודמים.

אחר – השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר – והכוונה היא לכל אדם.

אחרי – ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל
אחרי.

אחריו – אמונה . יש כאלו שיגידו אלוהים, יש כאלו שיגידו הבריאה, אנרגיה
קוסמית.

ולבסוף אחריות .

ומה שעוד לומדים מהמילה המדהימה הזו היא שיש חשיבות לסדר:

אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו…

ברכות קשורות

142
צפיות ב
אחריות