אדם כמלאך

טולי

אל תחפשי

אדם כמלאך

חפשי אדם כאדם

ואז אולי

תמצאי מלאך

ברכות קשורות

2
צפיות ב
אדם כמלאך