אנשים שמתייחסים לאהבה בהיגיון לא מסוגלים לאהוב

דאגלס ייאטס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
8
צפיות בציטוט