לעולם אין אנו חשופים כה הרבה לייסורים כמו כשאנו אוהבים.

זיגמונד פרויד
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
9
צפיות בציטוט