כל התקדמות גדולה בשטח המדע, נבעה מהעזה חדשה של הדמיון.

ג'ון דיואי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-4
צפיות בציטוט