האדם הוא מקור עוצמתו של צה"ל. זה הרואה בשרות הצבאי ערך וזכות ולא רק חובה חוקית.

דן חלוץ
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
30
צפיות בציטוט