אין די בשכל טוב, צריך גם לדעת להשתמש בו.

רנה דקארט
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
28
צפיות בציטוט