אל תעזוב האוהב בעבור רכילות הרכיל.

רבי שלמה אבן גבירול
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
41
צפיות בציטוט