כאשר אנשים אינם מכבדים אותנו, אנחנו נפגעים מכך, ועדיין, עמוק בליבו, אף אדם אינו מכבד את עצמו

מארק טווין
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
13
צפיות בציטוט