התשובה היא ארעית – השאלה היא נצחית

פופר
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
3
צפיות בציטוט