מי שטורח בערב שבת עייף בשבת.

רוברט היינליין
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
2
צפיות בציטוט