כל אהבה שביסודה אין ידידות משולה לטירת פאר הבנויה על חול.

אלה וילר וילקוקס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט