אנחנו, בהתנהגותנו, מעצבים את ההתנהגות של האחרים כלפינו.

דן חלוץ
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט