אהבתך היא נחמה בעת תוגה, שקט בעת הסערה, מנוחה בעת לאות, תקווה בעת ייאוש.

מאריון ס.גארטי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט