לעיתים, לא ניתן להבחין בין שונאים לאוהבים, מעשיהם דומים, גם אם כוונתם שונה בתכלית.

יוכי ברנדס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט