אם יש בך גאונות החריצות תשכללה, אם אין בך גאונות החריצות תמלא את מקומה.

ג'ושוע ריינולדס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט