דיפלומטיה היא האמנות לשאת ולתת עם נוכלים.

בנימין זאב הרצל
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
0
צפיות בציטוט