ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות

לא ידוע
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
10
צפיות בציטוט