בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך.

פרקי אבות
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-4
צפיות בציטוט