יש כאלה הקושרים סרט סביב ידם, כדי לזכור משהו ויש כאלה הקושרים חבל סביב צווארם, כדי לשכוח משהו. החיים קשים – רק אם חושבים עליהם ככה!

סמדר שיר
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
16
צפיות בציטוט