SMS לחייל המתגייס

ליטל

כשתאכל אבק ותרוץ בהרים

כשתנקה את הנשק ותעמוד במסדרים

כשכל ארוחותיך יהיו בקופסאות שימורים

אז תדע שאנחנו מתגעגעים וזוכרים…

ברכות קשורות

5
צפיות ב
SMS לחייל המתגייס