חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תפילה לשעת החופה לשמח חתן וכלה

לא ידוע

רבונו של עולם

זכני לשמוח עד לב השמים בשמחה פשוטה ושלמה ונקיה על הזיווג הזה

ולשמוח מכל השמחות ועל כל הטובה יחד.

הן אני ידעתי כמה קשיים עומדים בעת הזאת על מציאת האבדה

וכמה מניעות ויגיעות עומדות על זו הדרך

וכעת שאיש ואישה מסיבים פניהם ופונים זה לזה

עוטפים וסובבים וממלאים זה את זה

ומושכים ומעוררים חוטים עדינים של חסד ואהבה

וכל תקוותם היא לבניין עדי עד

בדרך של קדושה ופניה אליך כל הימים

תן לי מעט ללקוט מהרגעים האלה ולקחת אל קרבי

את החידוש והפלא והנס המתרחש מול עיני ממש עכשיו

ולהזריע ממנו את כל ימי ולילותי ואת כל הקרוב לי.

זכני לשמח אותם מהשמחה הגדולה שתתער לעתיד

משמחת העולם שתהיה בינינו לבינך, שתניס כל יגון ואנחה

שתראה שכל הקשיים והאינופים לא היו אלא דרך וכלי להכיל את האור הנשגב
הזה

הנקרא אנפין באנפין ותן לי לשמחם ולרקוד ולפזז לפניהם בדעת ובלי דעת

כי זה פשוט משמח עד בלי גבול

ובזכות שמחתם וההמתקות הרבות הנעשות בזה הרגע בכל העולמות

תמשיך עלינו מהטל העליון רחמים פשוטים שגם יעמדו לעינינו ותחזק אותנו

ותמהר ותחיש גאולתנו ותשמחנו במהרה בימינו

אמן.

ברכות קשורות

45
צפיות ב
תפילה לשעת החופה לשמח חתן וכלה