חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תודה לרב על קריאת המגילה

מרדכי יונה

לרב הקהילה,  הקורא לנו מדי
שנה את המגילה                                                                                                                                                                                                                                                        

אנו מודים לך בשמחה ובגילה.                                                                                                                                                                                                                                                            

אהבה וחמלה שסכה אמנו בילדותנו,                                                                                                                                                                                                                                                                  

הם הם שעמדו לנו בעת זקנתנו.                                                                                                                                                                                                                                                                         

ואתה הדרת את פנינו בשיבתנו,                                                                                                                                                                                                                                                                    

והנבת דשן ורעננות בעצמותנו.

הקדשת ימים רבים להנעים לנו את חגינו,

כיסית אותנו בדברי תורה והחמת את לבבנו.                                                                                                                                                                                                                                                          

לפעילותך המבורכת נשתה לחיים,

ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים.

ברכות קשורות

0
צפיות ב
תודה לרב על קריאת המגילה