חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שנה מבורכת - שנת תשסה

ביבי שמעון

שנה טובה ומבורכת – שנת התשסה

על אף הגלויות אמונתנו באל לא פסה

ועל אף שיד שונאנו להורגנו לא חסה

אהבתנו לארצנו הקדושה ולגור בה לא נסה

תהיה שנה זו מכל קודמותיה מבשרת טוב

שיזכרנו האל לחסד ולרחמים וימחק כל חוב

סוף וקץ ישים לצרותנו ואותנו ירבה לאהוב

האל יצילנו מכל רע וברכתו מאתנו לא תסוב

נרבה בסליחות בחודש הרחמים חודש אלול

נטיב את מעשנו ונרחק מכל ליצנות ותעלול

נקיים תורה ומצוותיה כי בה הכל כלול ובלול

נעלה בהר ה' ונתחזק אט אט ולא כעל צוק תלול

תכלה שנת תשסד וקיללותיה ותחל שנת תשסה וברכותיה

שלום ירעיף ה' עלינו לכל אורכה אורחותיה ונתיבותיה

סימן טוב ברכה ושפע רב יהיו בכל יבולה ופירותיה

האושר השמחה הנחת ושביעות רצון יהיו בכל עיתותיה

אליהו הנביא זכור לטוב את בשורת הגאולה בקרוב יבשרנו

וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם יקיים האל עלינו

לארץ ישראל ארצנו הקדושה יכנס מכל העולם את פזורנו

ובעזרת השם במהרה יבנה בית מקדשנו ותפארתנו

ברכות קשורות

32
צפיות ב
שנה מבורכת - שנת תשסה