קופידון

בר

בשמים הכחולים עף קופידון,

חיפש את הלב בו יפגע חץ ראשון.

הוא כיוון ופגע בליבי המשוגע

עכשיו הוא שלך ואוהב רק אותך.

ברכות קשורות

13
צפיות ב
קופידון