על מחנכים אמיתיים

יאנוש קורצ'אק

 מחנך צריך לדעת

 שהוא כמנגן על הכינור.

 וכל נער הוא נימה אחרת וצליל אחר

 ועליו לדעת מתי ללחוץ על המיתר,

ואימתי להרפות.

ברכות קשורות

46
צפיות ב
על מחנכים אמיתיים