על כל אשר הנך

אסף יגורי

 על כל אשר הנך,

 אין בכך הסכמה או התנגדות לחולשות,
לשגיאות.

 זוהי קביעה מוצקה המכירה בסך
הכללי,

 כאילו ביקש לומר :

למרות מה שהינך, על אף מה שהינך…

ברכות קשורות

6
צפיות ב
על כל אשר הנך