סליחה מכל מי שפגעתי בו

עדי מלינסקי

סליחה היא מילה

עם משמעות מאוד גדולה,

סליחה למי שפגעתי,

סליחה למי שהרסתי.

סליחה על מעשי!

ברכות קשורות

11
צפיות ב
סליחה מכל מי שפגעתי בו