נתינה קטנה

מתוך שיר של נורית גלרון

 לתת

 מבלי לרצות לקחת

 ולא מתוך הרגל

 כמו שמש שזורחת

כמו צל אשר נופל

ברכות קשורות

32
צפיות ב
נתינה קטנה