נח יש רק בתיבה, אז לא להתלונן!

ת.מ.א

קוצים זה נעים,

שמש זה חמים,

קשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים.

אז גם כשעולים וגם כשיורדים,

אסור להתלונן ולכולם יהיה כיף חיים…

ברכות קשורות

90
צפיות ב
נח יש רק בתיבה, אז לא להתלונן!