משפט נהדר לחנוכה

א"ד גורדון

לא יהיה ניצחון של האור על החושך,

כל עוד לא נשמור על האמת הפשוטה,

שבמקום להילחם בחושך,

עלינו להגביר את האור.

ברכות קשורות

202
צפיות ב
משפט נהדר לחנוכה