Search
Search
Close this search box.

מבחן האמבטיה

לא ידוע

במהלך ביקור במוסד פסיכיאטרי, אחד מהמבקרים שאל את המנהל:

"על פי אילו קריטריונים אתם קובעים מי צריך להתאשפז פה?"

"ובכן", אמר המנהל "אנחנו ממלאים אמבטיה במים ומציעים לחולה
כפית, כוס ודלי ומבקשים ממנו לרוקן אותה. על פי האופן בו הוא מחליט לבצע את
משימתו, אנחנו מחליטים אם לאשפזו או לא"

"אני מבין", הגיב האורח "בן אדם נורמאלי היה משתמש בדלי, שהוא
יותר גדול מהכוס והכפית"!

"לא", ענה המנהל. "בן אדם נורמלי היה מוציא את הפקק"…

ברכות קשורות

205
צפיות ב
מבחן האמבטיה