חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לתת במידה - כספו של החכם

אלי  שוחט

פעם גר לו אדם חכם וידוע בעירו , איש עשיר מאוד , היו לו אשה ילדים
ונכדים . כולם אהבו וכבדו אותו מאוד והוא דאג לילדיו וגם לא חסך מכספו לעניי
עירו .

 

יום אחד מתה אשתו והוא נותר לבדו בביתו . כאשר עברה שנת האבל באו אליו כל
ילדיו ודיברו איתו , שחבל שיגור לבדו בבית הגדול והוא עכשיו לבד . תמכור את הבית
ואת השדות שלך , תן לנו את הכסף ואתה תגור בבית של הבן הבכור וכל מחסורך יהיה
עלינו ולא תצטרך לדאוג לכלום .

הסכים האיש , מכר את כל מה שהיה לו ואת כל הונו   חילק בין ילדיו ועבר לגור בביתו של הבן
הבכור .

בתחילה , לא החסירו ילדיו ממנו מאומה , והיו גם מבקרים אותו ולוקחים אותו
אליהם .

אולם לאט לאט הפסיקו הילדים והנכדים להגיע לביקורים , עד שלא באו יותר . ובבית
הבן הבכור התנכלו לו , בקושי היו מכינים לו אוכל והוא היה רעב תמיד , את בגדיו
לא כיבסו ואם נקרעו גם לא תיקנו אותם . 

וכך עבר זמן והאיש התדרדר במצבו עד כדי שהתביש לצאת לרחוב , לחבריו הוותיקים
שלא יראו אותו במצבו העלוב .

יום אחד , אמר האיש לבנו הבכור , תקרא לראש העיר ותאסוף לכאן את כל אחיך
ואחיותיך יש לי משהו חשוב  לתת לכם .
כאשר שמע הבכור שהם צריכים לקבל דבר מה ,

מיד אסף את כל אחיו ואחיותיו והזמין גם את ראש העיר .

 

כאשר כולם התאספו מולו , אמר האיש , תראו אמרתי לכם שמכרתי את כל רכושי
וחילקתי אותו ביניכם , אבל נשארה אצלי עדין מזוודה אחת גדולה מלאה בכסף זהב
ויהלומים .

מאחר ויום מותי מתקרב , אני רוצה להוריש לכם את המזוודה ואת כל מה שיש בה .
המזוודה קבורה מתחת לעץ הגדול , בכניסה לעיר שלנו והיא נעולה בשני מנעולים רק
שני המפתחות ביחד יכולים לפתוח את המזוודה.

הנה מפתח אחד אני נותן לך ראש העיר ומפתח אחד לך בני הבכור , אחרי מותי תפתחו
שניכם את המזוודה וראש העיר יחלק ביניכם שווה בשווה את כל הרכוש הנמצא בה .

מאותו היום , השתפר מצבו של האיש לאין ערוך וחזר להיות מה שהיה , בניו ובנותיו
דאגו לכל מחסורו , באוכל בגדים כסף , כל מה שביקש האיש קיבל וכך חי לו בשקט
ובכבוד .

יום אחד , הגיע יומו והוא מת . עשו לו הילדים הלוויה שלא היתה כמוה וישבו עליו
שבעה . לאחר שעבר חודש הלכו כל בניו ובנותיו יחד עם ראש העיר , אל העץ שבכניסה
לעיר .

חפרו וחפרו עד שמצאו את המזוודה הגדולה , פתח הבן את המנעול הראשון ואחריו פתח
ראש העיר , כאשר פתחו את המזוודה מצאו שם רק ראש של חמור ומכתב .

ובמכתב היה כתוב בכתב ידו של האיש :

" רק חמור נותן בחייו כל מה שיש לו "

ברכות קשורות

84
צפיות ב
לתת במידה - כספו של החכם