לפתיחת סניף\קן חדש

ללא שם

 אומרים שהעולם יפה
ומושלם

 אפשר לבנות רק ביחד כולם.

 אם ניתן את היד, ונפתח את הלב,

 יהיה לנו סניף גדול ואוהב

 שרק בזכותך – ממש בשל כך

 הסניף שלנו יגדל ויפרח

 ולכן בכל עת ושעה פנויה

 הושיטו עזרה, כל עוד היד נטויה

 תמכו בחבר, סייעו לנזקק

ואז איש לאחיו – יוכל לאמור "חזק" !

ברכות קשורות

21
צפיות ב
לפתיחת סניף\קן חדש