Search
Search
Close this search box.

למורים שביננו

בשמת סרי-לוי

להיות מורה

זה לכל החיים,

אי אפשר להתחמק מזה,

גם אם מנסים…

כי להיות מורה, זה בנשמה,

להיות מורה זו לא רק עבודה.

מורה במהותו, נותן הוא –

לסביבתו, לתלמידיו, לאהוביו,

ואין זו הנתינה תלויה בדבר,

המורה נותן למען המחר,

כדי שנוכל לקצור כולנו,

פירות עמלנו בחינוך,

להביט עליהם בסיפוק ובחיוך…

ברכות קשורות

8
צפיות ב
למורים שביננו