למה לאדם יש שתי עיניים

ללא שם

 לפיכך נתנו לו לאדם

 שתי עיניים.

 שיראה בעינו האחת

 את מעלות חבריו

 ובעין השניה

את חסרונותיו של עצמו.

ברכות קשורות

12
צפיות ב
למה לאדם יש שתי עיניים