ליום ירושלים - מבט אוירי על ירושלים

http://www.alisrael.com/heb_hover.html

ברכות קשורות

2
צפיות ב
ליום ירושלים - מבט אוירי על ירושלים