חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לחלוקת תעודות

ללא שם

 בחלוקת תעודות, כשהמחצית
נגמרת,

 אני תמיד נזכר בתעודה אחרת.

 כותב אותה מורה קטן

 מורה השוכן בליבו של אדם.

 ואותה תעודה מלאה ציונים

 רק במקצועות מהנושאים הבאים:

 לב טוב ,שובבות,

 אחווה ,חברות,

 שמחה ,אושר,

 כבוד ויושר.

 ואותם הנושאים יותר חשובים

 מכל שאר המקצועות הנלמדים

 כי בכל המקצועות בתעודה האחרת

 נבחנים רק על מה שבמחברת

 אולם בעידוד ,תמיכה ,אהבה וצדקה

נבחנים בכל דקה ודקה …

ברכות קשורות

63
צפיות ב
לחלוקת תעודות