חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

להאיר לעולם כולו

הרב קוק

צריך שכל איש ידע ויבין

שבתוך תוכו דולק נר,

ואין נרו שלו כנר חברו

ואין איש שאין לו נר.

וצריך שכל איש ידע ויבין

שעליו לעמול ולגלות

את אור הנר ברבים

להדליקו לאבוקה גדולה

ולהאיר לעולם כולו!

ברכות קשורות

26
צפיות ב
להאיר לעולם כולו