חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לא תמיד אפשר להבין הכל

לא ידוע

פעם אחת ניגש הכומר לרב ואמר לו:

"הרבה דברים לימדת אותי אבל דבר אחד אני רוצה ללמוד ואתה לא מוכן – אני
רוצה שתלמד אותי גמרא".

אומר לו הרב – "אתה גוי ויש לך ראש של גוי, אין סיכוי שתצליח להבין
גמרא".

הפציר הכומר ברב עד שהסכים.

אמר לו הרב: "אני מסכים ללמד אותך גמרא בתנאי שתענה לי על שאלה
אחת".

"טוב" משיב הכומר, "מה השאלה?"

שואל אותו הרב – "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא
נקי מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

"פשוט מאוד" עונה הכומר – "המלוכלך יתרחץ והנקי
לא".

"אמרתי לך שלא תצליח להבין " אומר לו הרב – "בדיוק להפך – הנקי
מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת, מסתכל
על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ".

"על זה לא חשבתי" מסכים הכומר – "שאל אותי עוד
שאלה".

"טוב", אומר הרב, "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא
מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

"פשוט מאוד" עונה הכומר בביטחון, "הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב
שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי
ולא הולך להתרחץ".

"שוב טעית" אומר לו הרב – "אמרתי לך שלא תצליח להבין , הנקי
מסתכל במראה , רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא
מלוכלך והולך להתרחץ"

"אבל לא אמרת שיש שם מראה" – מתלונן הכומר.

"זה מה שאמרתי לך" עונה הרב, "זה הראש שלך, אתה גוי ולא תצליח
להבין. לפי הגמרא צריך לחשוב על כל ההבטים האפשריים, צריך לחשוב על כל האפשרויות".

"טוב" נאנח הכומר, "בא ננסה שוב, שאל אותי עוד שאלה".

"פעם אחרונה" אומר הרב – "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד
יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"

"זה נורא פשוט" מחייך הכומר, "אם אין שם מראה, הנקי מסתכל על
המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי
חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ.

אם יש שם מראה – הנקי מסתכל במראה , רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך
מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ".

אומר לו הרב – "אמרתי לך שלא תצליח להבין…

תסביר לי איך יכול להיות ששני אנשים יפלו דרך ארובה – אחד יצא מלוכלך והשני
יצא נקי?"

ברכות קשורות

171
צפיות ב
לא תמיד אפשר להבין הכל