יצירה אמיתית

ש.

כדי ליצור, צריך אדם

להתטהר

להתנקות

מכל המחשבות המזיקות.

צריך אדם

להתרכז בנפשו

להקשיב לנשמתו

כי חופש הנפש

גדול מאוד.

ברכות קשורות

0
צפיות ב
יצירה אמיתית