חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

זר פרחים לאלו שמשקים פרחים

יוסף דור

 ישנה אגדה עתיקה
המספרת

 שבצאת הוולד לאוויר העולם.

 נולד יחד עימו "מלאך"
בשמים,

 יש מלאך לי, לך, לכולם.

 ישנה אגדה עתיקה המספרת,

 שבצאת הוולד לאוויר העולם.

 נוצר עימו יחד "כוכב"
בשמים,

 על כן כוכבים לי, לך, לכולם.

 ישנה אגדה עתיקה המספרת,

 שתינוק הוא פרח בגן האלוקים,

 ומשקו המלאך מטל השמים,

 ויונק צמיחתו מחום הכוכבים.

 אך יש וקורה שכוכב מסתתר הוא,

 וקרניים של חום ושל אור
מתעכבים.

 יש מלאך סוטה מדרכו,

 ואינו משקה שווה הפרחים.

 ואז קורה הצמיחה מתעכבת.

 ויש פרח לקוי בעלי כותרתו.

 אך דלות עוללים איננה פוגמת,

 ביופיו בעושרו, בהדר נשמתו.

 כי אנחנו יודעים לראות
באוזניים,

 ועינינו "שומעות" רינת
ציפורים.

 למדנו "לראות" תוך מישוש
בידיים,

 ולשמוע בהם מנגינות וצלילים.

 למדנו שהאדם הוא כצמח פורח,

 כפרח מרנין בגן האלוקים,

 ואם יש גם פרחים הלוקים בכותרת,

 נשמתם עשירה, שורשיהם עמוקים.

 נהיה נא אנו החום במערכת,

 הבה נשקה את אלה הפרחים.

גם אם איננו מלאכים תקניים …

ברכות קשורות

58
צפיות ב
זר פרחים לאלו שמשקים פרחים