הסימן לאהבה אמיתית

ר' נפתלי מרופשיץ

 הסימן לאהבה אמיתית

 היא השכחה.

 כאשר אדם שוכח את עצמו

וחושב רק על מי שהוא אוהב.

ברכות קשורות

83
צפיות ב
הסימן לאהבה אמיתית