המעשים האפורים

אסתר קל

 כל אחד מוכן לעשות מעשה
גדול

 מזהיר, חד פעמי,

 שרבות ידובר בו.

 קשה הוא המעשה הקטן,

היום יומי, האפור.

ברכות קשורות

2
צפיות ב
המעשים האפורים